Jūsu viedoklis mums ir svarīgs

Ja neizvēlēsies klubu, uzskatīsim, ka apmeklēji vairākus klubus

Novērtē šādus aspektus skalā no 1 līdz 5 ballēm. (1 – “ļoti slikti”, 5 – “teicami”).

Really bad

Really good

Really bad

Really good

Really bad

Really good

Really bad

Really good

Really bad

Really good

Really bad

Really good

Really bad

Really good

Really bad

Really good

5 – viss sanāca viegli un ātri, 1 – turnikets vai skeneris nedarbojas

Really bad

Really good

0/250

TEst

Really bad

Really good