14 DIENU ATTEIKUMA TIESĪBAS

Tev ir tiesības 14 dienu laikā atteikties no LEMON GYM līguma, ja abonements tika iegādāts mūsu mājaslapā www.lemongym.lv, vai pašapkalpošanās portālā MANS LEMON GYM vai telefoniski.

0/250

Informācija par atteikuma tiesību izmantošanu

Tev ir tiesības 14 dienu laikā atteikties no LEMON GYM līguma, neminot iemeslu.
Atteikuma tiesību izmantošanas termiņš beigsies pēc 14 dienām, sākot no līguma aktivizācijas dienas. Ja termiņa beigas iekrīt valstī oficiāli noteiktā brīvdienā, atteikuma tiesības izmantojamas līdz nākamajai darba dienai (ieskaitot) pēc šīm brīvdienām.

Lai izmantotu atteikuma tiesības, Tev ar nepārprotamu paziņojumu ir jāinformē mūsu par lēmumu atteikties no noslēgtā līguma. To vari izdarīt:

1. Aizpildot šo formu;

2. Sūtot iesniegumu uz hello@lemongym.lv;

3. Sūtot rakstisku iesniegumu pa pastu: SIA „GYM LV”, juridiskā adrese: Rīga, Gustava Zemgala gatve 71, LV-1039.

Lai atteikuma tiesību termiņš būtu ievērots, pietiek, ja savu paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu, nosūtīsi pirms atteikuma tiesību termiņa beigām.

Atteikuma tiesību izmantošanas sekas

Ja jūs atteiksieties no šā līguma, mēs jums atmaksāsim visus no jums saņemtos maksājumus bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā
gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad mēs tikām informēti par jūsu lēmumu atteikties no šā līguma.
Pēc Tava iesnieguma saņemšanas 14 dienu laikā uz iesniegumā norādīto bankas kontu atgriezīsim saņemto maksājumu.

Ņem vērā, ka, ja pakalpojumu būsi izmantojis (14 dienu laikā būsi apmeklējis klubu), no veiktā maksājuma tiks atrēķināta summa, kas ir proporcionāla izpildītajai līguma daļai (tai skaitā piešķirtā atlaide). Tas nozīmē, ka tiks atgriezts maksājums tikai par neizmantotajām dienām, skaitot no dienas, kad tika saņemts iesniegums.