Privātuma politika

Pēdējā Privātuma politikas atjaunināšana tika veikta  01.09.2022.