TRENERA APRAKSTS
Kārlis Eiduks
Vārds uzvārds
Kārlis Eiduks
Manas super spējas

Veicināt ikviena cilvēka veselības stāvokļa un dzīves kvalitātes uzlabošanu ar spēka treniņu un sakārtota uztura palīdzību.

Darba pieredze

Treneris ”Sporta klubs CENTRS” – 2016-2018

Treneris ”People Fitness” – 2018-2021

Izglītība

Sertifikāta nr. 1818
Regulāri tiek apmeklēti dažādi spēka treniņu pilnveides kursi, piemēram, "Starting Strength" un "Barbell Medicine" semināri. Ir starptautiska ISSA trenera sertifikācija.

Specializācija

Svara samazināšana, muskuļu masas un spēka attīstīšana, izturības uzlabošana, spēka treniņi jebkurā vecumā, spēka treniņi pēc traumām.

VIETAS, KUR NOTIEK TRENIŅI