TRENERA APRAKSTS
Santa Višķere
Vārds uzvārds
Santa Višķere
VIETAS, KUR NOTIEK TRENIŅI