TRENERA APRAKSTS
Vitālijs Kazakevičs
Vārds uzvārds
Vitālijs Kazakevičs
Manas super spējas

Ieviest veselīgu dzīvesveidu cilvēku ikdienā. Aizstāt kaitīgus ieradumus ar jauniem veselīgiem.

Darba pieredze

No 2020. gada

Izglītība

LSFP sertifikāts

Specializācija

Svara samazināšana

Figūras korekcija

Spēka parametru palielināšana

Muskuļmasas palielināšana

Pašnovertējuma paaugstināšana

Pašsajūtas uzlabošana

VIETAS, KUR NOTIEK TRENIŅI