TRENERA APRAKSTS
Alona Sladzevska
Vārds uzvārds
Alona Sladzevska
VIETAS, KUR NOTIEK TRENIŅI