TRENERA APRAKSTS
Gintars Ozols
Vārds uzvārds
Gintars Ozols
VIETAS, KUR NOTIEK TRENIŅI